Poděkování za Den dětí

04.06.2013 10:14

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům Dne dětí a dále všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci.

Naše poděkování patří především:

obci za zapůjčení lavic a stolů, jejich přivezení a odvoz,

sboru dobrovolných hasičů Drásov za jejich čas a obětování vlastního sucha při ukázce útoku,

 TJJ Lucky Drásov  za to, že se děti mohly svézt na jejich krásných koních,

p. Mácové, protože s velkým stanem, který sehnala, jsme se přestali bát vytrvalého deště,

skupině historického šermu Victorious, která svými vystoupeními zaujala nejenom děti, i když je podezřívám, že závěrečný výstřel z děla protrhl mraky, ze kterých do té doby nespadla ani kapka :-),

hudební skupině EvyBand za živou produkci,

manželům Sokolovým za trpělivého poníka pro děti a zajištění dřeva na oheň,

manželům Slezákovým za dřevo a opékačky na špekáčky

a panu Martinákovi za darované balené vody.

Na závěr si nechávám poděkování pro p. ředitelku,  učitelský sbor, ostatní zaměstnance školy a žačky osmé a deváté třídy, bez kterých by se tato akce neuskutečnila,

a hlavně pro těch několik málo lidí, kteří vždy mají čas a ochotu i s rodinou přijít, se vším pomoct a ještě vypadají, že je to samozřejmé. Není, tak moc děkuji,

Michal VEčeře