Svatomartinská slavnost - poděkování

16.11.2013 00:00
Místo dlouhého popisu slavnosti pořádané v pátek 15. listopadu 2013, raději vybíráme a citujeme z dopisu svatého Martina, který byl včera doručen do školy, ačkoli neměl známku.
 
Velmi Vám děkuji za pozvání na letošní slavnost…
 
…byl jsem na náměstí v pouliční galerii, kde jsem obdivoval překrásné obrazy a výtvory svého bělouše i sebe samého sám schován mezi husami, které jste mi tam připravili. Nemohl jsem sice osobně popřát autorům vybraných výtvorů (Tereza Baláková ze 3. třídy s krásným koněm, Natálka Dvořáková ze školky s Martinem vojákem, Michal Klusák ze 4. třídy s koněm ve sněhu, všichni žáci 3. třídy s husami, děti ze Žabek s koněm v málem životní velikosti a děti z Berušek s nebeským běloušem – pozn. organizátorů), ale věřte mi, že písně o koních jsem si s nimi od srdce rád zazpíval…
 
…o lampiónovém průvodu jsem toho dost slyšel od svých zbrojnošů, prý Vás tam bylo tolik, že jim ve svatomartinské bráně ruce s meči umdlévaly a ještě několik dní se vymlouvali, že mi nemohou pomoci na mých dalších cestách. Také byli překvapeni, kolik chrabrých mládenců a sličných dívek dokázalo splnit v úplné tmě jen při svitu několika loučí, lucerniček a ještě menších lampiónků všechny obtížné úkoly a dobýt tak mého pokladu…
 
"…neodolal jsem a několik chlebů s husím sádlem jsem ochutnal, také svatomartinské vínečko jsem při své objížďce popíjel a na cestu domů si nechal zabalit několik prý svatomartinských rohlíčků (které opravdu péct neumím a tak vlastně ani nevím, proč jsou nazvány mým jménem). Jenom z pokladu na mě nic nezbylo, pouze jedna vločka v koutě truhly mi zůstala. A tak jsem si ji pověsil na sedlo, a kudy jezdím, tudy vzpomínám na pěkné chvíle strávené s Vámi. A nebojte se, opravdový sníh už Vám brzy pošlu, abyste mohli letos oslavit Ježíškovi narozeniny pěkně v bílém.
 
Jsme velmi potěšeni, že se Martinovi v Drásově líbilo a rádi bychom připojili poděkování všem, kteří pomohli tuto akci uspořádat, především jezdeckému oddílu Lucky Drásov za starost o Martinova koně, paním učitelkám a všem dětem za krásné výtvory do martinské pouliční galerie, paní starostce, paní ředitelce ZŠ a panu předsedovi OSRP za nelehký úkol vybrat z nich jen několik uměleckých děl, panu Sadílkovi za zpěv a hudbu, paní Sadílkové za občerstvení, všem hlídačům stanovišť za jejich službu, zbrojnošům za trpělivost a sílu, panu Homolkovi za výhodný pronájem  fotbalového hřiště a všem účastníkům za jejich lampióny a úsměvy.