Valná hromada OSRP

09.04.2014 17:00

Vážení rodiče a přátelé školy,

 
přijměte pozvání na valnou hromadu Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov, které pro Vás a Vaše děti ve spolupráci se školou za uplynulý rok pořádalo Den dětí, Bramboriádu, Uspávání krtků, lampionový průvod na svatého Martina, Skorovánoční odpoledne a školní ples a dále finančně přispělo na učebnice, odměny žákům, školní výlety, vybavení družiny a vybavení jazykové učebny.
Přijďte i Vy a pomozte nám rozhodnout jak naložit s finančními prostředky OSRP, co pořádat za akce a kam dál směřovat!
Valná hromada se bude konat ve středu 9. 4. 2014 v 17 hodin ve školní jídelně (ano, ten den, co budou třídní schůzky). Seznámíme Vás s výroční zprávou a probereme návrhy dalších akcí a investic. Předpokládám, že valná hromada Vám nevezme víc jak 30 minut.
Těším se na setkání s Vámi,
za OSRP, Michal Večeře
michal.vecere@post.cz