Vážení rodiče,

při ZŠ v Drásově bylo založeno Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov (OSRP ZŠ Drásov). Je to dobrovolná, nevládní a nezisková organizace sdružující rodiče, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se zajímají o práci a rozvoj školy.

Hlavní cíle jeho činnosti jsou:

  • spolupráce se ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov za účelem zkvalitnění činnosti školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové
  • finanční pomoc při zajišťování mimotřídních a mimoškolních akcí organizovaných pro žáky školy (organizace soutěží, zajišťování odměn, kulturní a sportovní akce apod.)
  • materiální pomoc při zlepšování školního prostředí
  • pomoc sdružení při získávání sponzorů

seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podíl na jejich vyřizování, zároveň seznamování rodičů s cíli a úkoly školy a problematikou jejich dosažení.