Poděkování za svatomartinský lampionový průvod

12.11.2014 18:58

Poděkování za svatomartinský lampionový průvod 

a členské příspěvky na rok 2014/2015      

 
Ctěl bych vám poděkovat za hojnou účast na svatomartinském lampionovém průvodu. Děkuji svatému Martinovi, že se na nás i letos přijel podívat na krásném bílém koni z TJJ Lucky Drásov a přivezl s sebou i trochu sněhu (byť jen v podobě papírových vloček), děkuji dětem které namalovay krásné obrázky do naší "pouliční galerie", děkuji Potravinám U Kohoutků a p. Dolínkové za to, že věnovali ceny pro děti, děkuji všem co se podíleli na přípravě a realizaci celé akce. Hlavně ale děkuji dětem s lampiony, které vytvořily příjemnou atmosféru v setmělém okolí Drásova a které našly na Stráži na stráži rytíře střežícího svatomartinský poklad. Však si také za to odnesli zlatou podkovu...
Michal Večeře
 
Vážení rodiče,
tímto bychom Vás rádi informovali o činnosti Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Drásov (OSRP ZŠ Drásov), požádali Vás o spolupráci a úhradu členského poplatku pro školní rok 2014/2015.
V uplynulých letech se díky našim příspěvkům a zejména ze zisku z akcí pořádaných OSRP a ZŠ realizovaly po dohodě s vedením ZŠ mmj. následující investice pro naše děti:
Školní rok 2012/2013
 Příspěvky na výlety členů ( 12.300 Kč)
 Odměny pro žáky v rámci ukončení školního roku ( 9.850 Kč)
 Vybavení družiny ( 6.000 Kč)
 Nákup učebnic ( 16.784 Kč)
Školní rok 2013/2014
 Nákup vybavení jazykové učebny ( 39.110 Kč)
 Příspěvek na nákup interaktivní tabule ( 20.000 Kč)
 Odměny pro žáky v rámci ukončení školního roku ( 10.750 Kč)
 Nákup 2 ks kláves pro hudební výuku ( 4.980 Kč)
Celkově tak sdružení za dva roky existence poskytlo škole dary v hodnotě přes 120.000 Kč.
Pro školní rok 2014/ 2015 byl stanoven členský příspěvek 200 Kč za dítě.
Příspěvek prosím uhraďte do 5.12. 2014 na účet číslo 257156334/0300 a do poznámky uveďte jméno dítěte, případně dětí pokud provádíte sdruženou platbu a třídu.
V případě, že se chcete aktivně podílet na dění OSRP nebo na pořádání akcí, kontaktujte nás na e-mailové adrese osrp.zs.drasov@gmail.com ( prosím, neodpovídejte na e-mail školy).
Rádi Vás budeme informovat o aktuálním dění a také budeme rádi za návrhy, co můžeme pro naše děti společně udělat a jak účelně využít případný zisk z pořádaných akcí.
Děkujeme!
Rada OSRP ( Michal Večeře, Hana Svánovská, Nela Litomiská, Olga Frydrýšková a Petr Sadílek)